Belgische regelgeving

De materie van begraafplaatsen, lijkbezorging en crematoria zijn sedert 1 januari 2002 gewestaangelegenheden. Hieronder vindt u meer informatie over de regelgeving in elk gewest.

Vlaanderen

Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden nog altijd de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging evenals haar verschillende uitvoeringsbesluiten. De wet werd gewijzigd en vervolledigd met meerdere ordonnanties.

Wallonië