Bestuur

Het VNOC vzw heeft de volgende beleidsorganen:

  • De Algemene Vergadering bestaande uit de voorzitters en de directeurs van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Pontes, Westlede, Hofheide, Psilon, Havicrem, Hasselt, Brugge en ICVC en de adjunct-directeurs van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Pontes c.v.b.a. en Westlede. De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen.
  • De Raad van Bestuur samengesteld uit de directeurs van de bovenvermelde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De Raad van Bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen.