Kwaliteitscharter

1. Iedereen heeft recht op een waardige en respectvolle uitvaart.

2. De dienstverlening binnen de uitvaartsector gebeurt op een klantgerichte en professionele wijze en wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers.

3. De dienstverlening binnen de uitvaartsector is maximaal afgestemd op de wensen van de overledenen en hun nabestaanden.

4. De verzorging en de behandeling van de overledenen gebeurt volgens de regels van de kunst en wordt uitgevoerd door gediplomeerd personeel.

5. Het vervoer van de overledenen gebeurt veilig en respectvol, gebruikmakend van de meest geschikte vervoermiddelen.

6. De dienstverlening wordt uitgevoerd met respect voor de toepasselijk zijnde wetgeving inzake welzijn, gezondheid en veiligheid, zowel wat betreft de interne als de externe klanten.

7. Er is een geëxpliciteerde klachtenprocedure aanwezig met mogelijkheden tot doorverwijzing naar een ombudsdienst.

8. De nabestaanden krijgen volledig inzicht in de procedure van de dienstverlening, evenals de kosten verbonden aan deze dienstverlening.

9. Bij de organisatie van de uitvaart worden de wettelijke voorschriften nageleefd en de wettelijke formaliteiten vervuld.

10. De dienstverlener heeft een informatieplicht en een discretieplicht.