Digitale aangifte overlijden (OSIRIS)

12 september 2017 -  In het crematorium van Pontes te Wilrijk is vandaag in aanwezigheid van staatssecretaris bevoegd voor administratieve vereenvoudiging Theo Francken het startschot gegeven van het project digitale aangifte overlijden, dat de werknaam “OSIRIS” kreeg. Dit project creëert een middel waardoor gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria volledig elektronisch gegevens en documenten met elkaar kunnen uitwisselen. Dit zal zorgen voor administratieve vereenvoudiging, een lager foutpercentage in de akten en tijdswinst voor alle betrokken partijen.

De aangifte van een overlijden gebeurt tot op vandaag in veel gemeenten nog manueel. Dit is een complexe administratieve aangelegenheid, waarbij verschillende partijen betrokken zijn en die van de uitvaartondernemer meerdere verplaatsingen vergt.

In het huidige digitale tijdperk zou dit veel eenvoudiger en efficiënter moeten kunnen.

 

Op initiatief van Pontes (het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de crematoria van Wilrijk, Turnhout en Lommel beheert) en V-ICT-OR (de vereniging van lokale ICT-ambtenaren) werd er in 2014 dan ook een werkgroep opgericht om de administratieve afhandeling van een overlijden te digitaliseren. In deze werkgroep werden de verschillende publieke en private stakeholders samengebracht, zijnde het Verenigd Netwerk van Openbare Crematoria (VNOC vzw),de vertegenwoordigers van de uitvaartsector (FUNEBRA en Uitvaartunie Vlaanderen), de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), de softwareleveranciers (CIPAL, Schaubrouck,CEVI, Remmicon en Digipolis), Fedict en KSZ/e-Health.

Gisteren werd in aanwezigheid van staatssecretaris Theo Francken bevoegd voor administratieve vereenvoudiging uiteindelijk het startschot gegeven van het onlineplatform OSIRIS. Morgen starten de stad Lier en de gemeente Bonheiden met het pilootproject en de uitrol voor het hele land is voorzien gepland voor begin2019.

De uitrol van dit project zal voor iedereen voordelen opleveren. De gemeenten moeten geen dubbelwerk meer verrichten aangezien de gegevens voor de akten op termijn automatisch worden opgehaald uit het Rijksregister. De uitvaartondernemers verliezen geen tijd meer door heen en weer te rijden naar de gemeentelijke diensten voor het laten opmaken en afhalen van de akten, maar kunnen op elk ogenblik, ongeacht de openingsuren van het gemeentehuis, langs digitale weg aangifte van een overlijden doen en via dezelfde weg de nodige officiële attesten ontvangen om de uitvaart te regelen. De crematoria zullen de toelating tot crematie rechtstreeks en onmiddellijk ontvangen en zullen daardoor hun werking efficiënter kunnen organiseren.