Wilsbestemming

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke verklaring waarin u kan bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. In dit document kan u onder andere de voorkeur voor de wijze van lijkbezorging (begraven of cremeren), het levensbeschouwelijk ritueel van de uitvaartplechtigheid (burgerlijke plechtigheid, katholieke plechtigheid, vrijzinnige plechtigheid, ...) en de asbestemming bekendmaken.

Hier vindt u de verklaring die u ondertekend en gedateerd kan neerleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw woonplaats. De verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister. De dienst burgerlijke stand controleert bij elke aangifte van overlijden de laatste wilsbeschikking en zorgt ervoor dat de wensen van de overledene gerespecteerd worden.