Links

Regelgeving Vlaamse Gemeenschap

Op de website van de Vlaamse Overheid vindt u alle wetten en decreten rond begraven en cremeren.

Consumentenombudsdienst op 1 juni 2015 van start

Voor de uitvaartsector bestaat geen specifieke consumentenombudsdienst, sedert 1 juni 2015 kan u terecht bij de algemene consumentenombudsdienst, opgericht door de overheid. Meer info: Consumentenombudsdienst