Plechtigheden

Welke soort plechtigheden zijn mogelijk in een crematoria?

In de crematoria kunnen de nabestaanden in alle sereniteit afscheid nemen van hun naasten ongeacht hun geloofs- of filosofische overtuiging. Elk crematorium beschikt over verschillende aula's waarin afscheidsplechtigheden van alle levensvisies mogelijk zijn. 

U kan kiezen voor:

  • een burgerlijke plechtigheid: elk crematorium beschikt over een team van gespecialiseerde medewerkers voor het begeleiden van burgerlijke plechtigheden;
  • een plechtigheid met Rooms katholieke begeleiding: dit is rooms-katholiek gebedsdienst met een korte bezinning door een gebedsleider; dit is geen eucharistieviering;
  • een vrijzinnige afscheidsplechtigheid: de crematoria werken hiervoor samen met een vrijzinnig-humanistische organisatie zoals het Huis van de Mens;
  • een andere soort ceremoniebegeleiding: voor zover dit de sereniteit van het crematorium niet in het gedrang brengt, kan de ceremonie ook op een andere manier begeleid worden. Elke levensvisie kan in de crematoria immers rekenen op respect voor hun overtuiging.

In welke mate heb ik eigen inbreng in een plechtigheid?

Het verloop van een burgerlijke plechtigheden voorgegaan door een uitvaartbegeleider van het crematorium kan u volledig zelf bepalen. De uitvaartbegeleiders van het crematorium bereiden samen met u de plechtigheid voor. U kan een eigen inbreng doen van teksten, muziek en foto’s. U kan zelf teksten voorlezen of ze door de medewerkers van het crematorium laten voorlezen. U kan eigen CD’s meebrengen, een keuze maken uit onze muzieklijst of kiezen voor live muziek.