Europese regelgeving

Op 30 mei 2008 werd, in het kader van het European Crematoria Network (ECN), een Manifest goedgekeurd met aanbevelingen van crematoriabeheerders ter attentie van regionale, nationale en Europese overheden. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van dit manifest.