Mission statement

Missie

Het verenigen van de Vlaamse en Brusselse lokale besturen (intergemeentelijke verenigingen of steden/gemeenten), die instaan voor het beheer van de openbare crematoria, om de gezamenlijke belangen van de crematoria te behartigen.

Door samenwerking willen de openbare crematoria uitgroeien tot een volwaardige partner in de uitvaartsector, beter hun belangen verdedigen en samen initiatieven nemen of projecten ontwikkelen die de onderlinge werking versterken.

Visie

Het VNOC wil haar missie verwezenlijken door:

  • Een efficiënte samenwerkingsstructuur te creëren; 
  • Een gezamenlijk beleid uit te stippelen inzake positionering en operationele werking van de crematoria;
  • Een gezamenlijke aanpak uit te werken van de contacten met de overheid en de andere actoren in de uitvaartsector;
  • Een ondersteuningsapparaat uit te bouwen (advies i.v.m. materies die de leden aanbelangen);
  • Een gezamenlijke communicatiestrategie op te zetten (o.a. gezamenlijke website, gezamenlijke persinitiatieven);
  • Gezamenlijke diensten en faciliteiten te ontwikkelen.