Lichaamsafstand

Iedere persoon ouder dan 18 jaar kan zijn of haar lichaam na zijn overlijden afstaan aan de wetenschap. Het afstaan van uw lichaam moet u wel bij leven regelen. U kan dit doen door een eigenhandig, gedateerd en ondertekend testament op te stellen (in tweevoud) en dit document samen met een ingevuld formulier met administratieve gegevens op te sturen naar de universiteit van uw keuze (zie lijst met medische faculteiten hieronder). Op de website van de verschillende universiteiten kan u voorbeelddocumenten terugvinden. De originele documenten verstuurt u en u houdt een kopie bij of vertrouwt u toe aan uw nabestaanden. De universiteit stuurt vervolgens een ontvangstbewijs of een kaartje terug, dat u bij uw identiteitskaart kan bewaren zodat uw nabestaanden er kennis van kunnen nemen.

 

Medische faculteiten

Vrije Universiteit Brussel Faculteit Geneeskunde en Farmacie - Vakgroep Menselijke Anatomie
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel
tel 02 477 43 17
https://www.artevub.be

Universiteit Gent - Laboratorium voor Menselijke ontleedkunde en Embryologie
Campus UZ Gent B3, 4de verdieping
De Pintelaan 185
9000 Gent
tel 09 332 51 92 of 09 264 53 07
http://www.lichaamsafstand.ugent.be/

 

Universiteit Antwerpen Campus Groenenborger
Faculteit Geneeskunde - Prof. Dr. Guy Hubens
Secretariaat Anatomie van de Mens en Embryologie
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen
tel 03 265 33 90
http://www.ua.ac.be/lichaamsafstand

Katholieke Universiteit Leuven
Vesalius Instituut
Minderbroederstraat 12, Blok Q, bus 1031
3000 Leuven
https://med.kuleuven.be/nl/geneeskunde/vc/anatomie/afstaan_lichaam

Limburgs Universitair Centrum
Campus Diepenbeek
Agoralaan – Gebouw D
3590 Diepenbeek
tel 011 26 81 11