Welke asbestemmingen zijn mogelijk?

Voor de asbestemming na een crematie zijn er verschillende mogelijkheden.

Uitstrooiing op een begraafplaats

De as van de overledene kan worden uitgestrooid op de strooiweide van de begraafplaats van een gemeente of een daartoe bestemd perceel op het domein van een crematorium. 

De meeste strooiweides beschikken over een monument, waarop een herdenkingsplaatje met de naam, de geboorte- en sterfdatum van de persoon kan worden opgehangen, als de familie van de overledene dit wenst. 

Uitstrooiing op zee

Men kan de as van de overledenen ook laten uitstrooien op zee. Bij een verstrooiing op zee worden de assen niet letterlijk over de zee uitgestrooid. De assen worden is een water oplosbare urne geplaatst en deze urne wordt in het water gelaten. Na verloop van tijd verspreiden de assen zich in de zee. Een uitstrooiing op zee kan individueel of collectief gebeuren.

Bijzetting in een columbarium

De urne met de as van de overledene kan ook worden bijgezet in een columbarium (=herdenkingsmuur of -zuil). Dit kan op de begraafplaats van een gemeente of soms ook op het domein van het crematorium. De ruimte wordt na de bijzetting van de urne afgesloten met een wand (in natuursteen, beton, ...) waarin de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene wordt gegraveerd. 

Begraving in een urnenveld/urnentuin/urnenpark

Dit is een plaats waar graven voor urnen zijn. Zo'n begraafplaats voor urnen kan  aanwezig zijn op de begraafplaats van een gemeente of op het domein van een crematorium. In een urnengraf kunnen één of meerdere urnen geplaatst worden. Een urnengraf leunt dicht aan bij een traditioneel graf, maar is wel kleiner. Een urnengraf wordt afgesloten door een gedenkplaat in beton of natuursteen.   

Een ander plaats

De as van de overledene mag, onder bepaalde voorwaarden, ook bewaard, begraven of uitgestrooid worden op een plaats met een persoonlijke link naar de overledene.

De overledene moet deze keuze dan wel tijdens zijn leven vastgelegd hebben in een laatste wilsbeschikking. Indien de overledene geen wilsbeschikking heeft opgemaakt, is er een gezamenlijk schriftelijk verzoek nodig van zowel de    echtgeno(o)t(e) of van diegenen met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad. En als het om een minderjarige gaat, is er een schriftelijk verzoek van de ouders of de voogd nodig. Als de as wordt bewaard, begraven of uitgestrooid op een plaats die geen eigendom was van de overledene, is ook de schriftelijke goedkeuring van de eigenaar vereist.

De as van de overledene mag echter niet bewaard, begraven of uitgestrooid worden op het openbaar domein.

Gedeelte van de as bewaren

Ongeacht de keuze van asbestemming, kunnen de nabestaanden ook een symbolisch gedeelte van de as van de overledene bekomen. De as zal dan door het personeel van het crematorium in een eenvoudig glazen houdertje worden opgeborgen. Er is tegenwoordig een ruim aanbod van urnen, kunstvoorwerpen, gedenkjuwelen, fotokaders,… om het as te bewaren.