Wat is crematie?

Crematie is een proces waarbij het stoffelijk overschot van een overledene wordt verbrand op hoge temperatuur, tot enkel as overblijft. Het lichaam wordt in een kist geplaatst en die wordt in een crematieoven geschoven die voorverwarmd is op 750°C. Na zelfontvlamming van de kist stijgt de temperatuur tot 1.100°C. Het is dus de warmte en niet de vlammen die de kist en het lichaam verteren. Een crematie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Na afloop van de crematie worden de asresten in een urne geplaatst. De urne met de as van de overledene wordt aan de familie bezorgd.

In België gebeurt crematie steeds in een crematorium, dat wordt beheerd door een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband. De crematies worden er op een respectvolle en met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd door gespecialiseerd crematoriumpersoneel. Elk stoffelijk overschot wordt afzonderlijk gecremeerd. Na elke crematie wordt de oven gereinigd. Een vuurbestendig identificatiesteentje waarop een nummer staat dat overeenstemt met het nummer van de urne, volgt de kist tot bij de urne. Op die manier is de traceerbaarheid verzekerd.