Kan men gecremeerd worden in een lijkwade?

Cremeren in een lijkwade is toegestaan op voorwaarde dat deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in het Besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden.

Het crematorium zal de lijkwade aanvaarden indien
  • de medewerkers de lijkwade zonder problemen kunnen vervoeren met de bestaande systemen;
  • de lijkwade met behulp van de bestaande invoersystemen in de crematieoven kan worden ingevoerd.
Concreet betekent dit dat het crematorium enkel lijkwaden aangeboden op een houten of andere stevige ondergrond zal aanvaarden.

Wilt u een lijkwade gebruiken? Neem dan vooraf contact op met het crematorium om de nodige afspraken te maken.